Mia Lundqvist

Ateljé MIA, adress: Pilefeltsg. 54,
302 50 Halmstad
Mobil; 070-518 32 54
E-post;
Bostad; Broddesonsgatan 63 A,
302 34 Halmstad
Medlem i KRO, Halmstads Konstnärsklubb, Konstliv Halland

Tekniker:
Främst akryl, vattenbaserad oljefärg, akvarell,
tusch, teckning och litografi.

Utbildning:
1973 – 78, Fria Målarskolan, Halmstad
Kurser i grafik, akryl- och tempera-, akvarell-, muralmåleri och presentationsteknik
bl.a. på Gerlesborgskolan, Bohuslän.

Samlingsutställningar: (ett urval)
Stadshusgalleriet i Hangö, Finland 1992
Galleri Näcken i Hudiksvall 1994
Mjellby Konstgård i Halmstad, ”I havets ljus” 1998
”Framtidstro”, temautställning inför år 2000, Halmstads museum – Riksprojekt
”Con Figura”, Folkets hus Varberg , 2002.
Stockholm Art Fair, 2004
”Sprattel”,Teckningsmuséet Laholm, 2006
”Bokverk”, invigning Nya Stadsgalleriet i Halmstad (Nya biblioteket) 2006
”Porträtt”, temautställning. Halmstads Konstnärsklubb, Nya Stadsgalleriet, Halmstad 2008
”Kalejdoskop”, 7 medlemmar ur Halmstads Konstnärsklubb, Nya Stadsg. Halmstad 2009
Julutställning Grafik, Tofta konstgalleri 2009
Deeloopart konstmässa, Limhamn, juni 2016
Deltagit regelbundet i Konstlivsrundan med Öppen Atelje samt        
årligt återkommande Julutställningar i Halmstad sedan 90-talet...
Halmstad Art, Tylebäck,Halmstad 2019

Jurybedömda utställningar:
Hallands Konstförenings Höstsalong, 15 gånger sedan 1978
samt inbjuden som tidigare stipendiat 2014,
Liljevalchs vårsalong 1989 - 90.
American Art Award 20017 och 2018, bra placeringar (1:a, 3:dje, 5:e) i tre kategorier.

Separatutställningar: (ett urval)
Stadsgalleriet i Halmstad 1980, -84, -88, -97, 2002
Stadshuskuben 1981 samt Galleri Flamingo1984 i Falkenberg
Galleri Färg & Form i Västerås, 1990
ABF – Galleriet i Huddinge, 1991
Galleri Folkan i Stockholm, 1992
Galleri Sigma i Växjö, 1993
Galleri Origo i Stockholm, 1994
Galleri Gula Huset På Gården i Uppsala, 1998
Ljungby Konsthall, Kulturnämnden i Ljungby, 2000 och 2013
Oxelösunds Konsthall, Kulturnämnden i Oxelösund 2004
Kuben, Falkenberg, inbjuden av Mellersta Hallands konstf. 2006 och 2012
Stadshusgalleriet, Laholm 2009
Finnspångs konstförenings galleri, 2013
Walter Bengtssons stiftelse, Bastaskär, Halmstad 2015
Galleraget, Alvikstorpet, Stockholm 2017
Galleri Hedvig, Halmstad 2019

Stipendier:
LIONS Halmstad, 1988
Hallands Konstförenings, 1989
Halmstad Kulturnämnds, 1990
Hardy Strids vänners, 1998
Hallandspostens, 2009
HKF:s vistelsestipendium Berlin, januari 2017

Utsmyckningar: (ett urval)
Getingeskolans barnbibliotek och fritidsgård, väggmålningar, 1980 – 81
Torggaraget i Halmstad (tills. med Gunther Teutsch), väggmålningar, 1986 och 1995
Barnkliniken i Falkenberg (tillsammans med Anders Öhlund), trä- och måleriarb. 1988 -89
Hyltebostäder, exteriör emaljutsmyckning, 1991 -92
Barnkliniken på Länssjukhuset i Halmstad, väggmålningar och färgsättning, 1995-96
Region Halland, lunchrum + entré-trapphall, väggmålningar 2006
Produktion av löskonst till Hallands Landstings lokaler, 2006 – 2008
Fotbollskonst, UEFA cup 2013

Personlig Presentation:
Född 1954 och uppvuxen i Stuvsta, söderförort till Stockholm. Bosatt i Halmstad sedan 1971.
Tecknat och målat har jag gjort så länge jag kan minnas. Efter fem år på Fria Målarskolan i Halmstad, med Hardy Strid, Gunther Teutsch och Olle Waller som huvudlärare, har jag varit aktiv som konstnär. Genom egna studier och div. kurser främst på Gerlesborgsskolan, Bohuslän har jag utvecklat min egen stil.
Jag har genom åren studerat landskapets, stadens, tingens och människans olika uttryck och förhållningssätt. Från ett ganska realistiskt återgivande av mina betraktelser har jag utvecklat ett mer expressionistiskt, ibland symboliskt arbetssätt. Att befinna sig i den process där det undermedvetna kommunicerar med de medvetna besluten är spännande.
När en målning - som börjat i en yttre iakttagelse, eller bara en nyckfull färg - börjar berätta sin egen historia under mina händer, känns det magiskt. Utmaningen att hitta nya tekniska och bildmässiga lösningar på de problem som uppstår är min drivkraft. Svårast är att veta när en målning är klar – i vilket ögonblick råder den balans mellan harmoni och kraft som jag vill uppnå? När jag ska stoppa processen? Någonstans mellan det övertydliga och det oförklarade finns den största spänningen och det maximala uttrycket…….
Väl avslutad överlämnar jag min bild, min subjektiva sanning till Dig - som betraktare - att kanske söka egna tolkningar i… men - hoppas jag - framförallt bara bli berörd av……..!

about me